Az oldalunkon cookiekat használunk, hogy a jövőben minél személyre szabottabb tartalmakat készíthessünk Önnek. Bezár
Termékek Menü

Merkur Papír Rajzverseny Szabályzat

Merkur Papír Rajzverseny Szabályzat

Részvételi szabályzat és adatkezelési tájékoztató a Merkur Papír Kft által szervezett

Merkur-Nebuló rajzversenyhez

 

A játékban való részvétel önkéntes és a jelen hivatalos Részvételi szabályzat automatikus elfogadását jelenti, amivel a Játékos elismeri, hogy az ebben foglalt valamennyi tájékoztatást megismerte, tudomásul vette, valamint vállalja, hogy az előírásokat maradéktalanul betartja.

 

1.      A Játék szervezője és lebonyolítója

 

A jelen szabályzatban (továbbiakban: Szabályzat) foglalt feltételek mellett lebonyolításra kerülő online promóciós játék (továbbiakban: Játék) szervezője és lebonyolítója a Merkur Papír Kft (Székhely : 3300 Eger, Dr Nagy János út 2., cégjegyzékszám : 1009021836 ) továbbiakban mint szervező

 

2.      Részvételi feltételek

 

A Játékban kizárólag Magyarországon állandó lakóhellyel rendelkező, cselekvőképes természetes személy vehet részt, aki a megadott korosztályi besorolásnak megfelel (továbbiakban: Játékos).

A játékba nevezni olyan rajzzal lehet, amelyen a megadott témakörben készül : „Kedvenc Állatom”  . A Rajzokat színes ceruzával, zsírkrétával, vízfestékkel, temperával vagy filctollal lehet elkészíteni A/4 méretben.

Az ajándékra az esélyes, aki minimum 1 db rajz elküldésével pályázott, több rajz küldésével a nyerési esélyek nem növekednek. A rajzversenyen két korosztályban lehet indulni, Óvodás és Kisiskolás. Az e-mailen küldött rajzok maximális mérete 5 Megabájt.

 

 

3.      Hogyan lehet Pályázni?

 

Olyan rajzzal lehet pályázni, amelyen a megadott Kedvenc Állatom témakörben készült.

 

A játékra jelentkezni a merkurrajzverseny@gmail.com oldalon, illetve az alábbi Merkur Papírboltokban lehet:

Gyöngyös, Szent Bertalan út 10. *  Gyöngyös, Mátyás király út 3.

 Eger, Széchenyi út 12. * Eger, Törvényház út 4. I. emelet Agria Park.
A jelentkezéshez szükséges a rajz hátán megadni a pályázó Játékos nevét, korát, email címét, telefonszámát, illetve hogy hozzá járul e a rajz kirakatba helyezéséhez.  E-mailen leadott rajznál a levélben kérjük megadni az elérhetőségeket.  A rajzokat kizárólag a rajzverseny idején használjuk fel, illetve feltöltésre kerülnek a

Merkur Papír Kft Facebook oldalára :  facebook.com/merkurpapir.
Amennyiben a rajzon hozzá járul, a kirakatban meg jelenhet.
A leadott rajzok elejére semmilyen elérhetőséget, nevet ne írjanak, ellenkező esetben azok a rajzok nem indulnak a versenyben.

 

A Játékban való részvétellel a Játékos kifejezetten hozzájárul, hogy a Szervező az általa beküldött fotókat térítésmentesen felhasználja marketing célokra, azokat bemutassa/felhasználja honlapján, Facebook és Instagram oldalán. A rajzok a Facebook oldalon név nélkül kerülnek feltöltésre. A Játékos tudomásul veszi, hogy a fényképek felhasználására vonatkozó hozzájárulás, a Szervezőhöz intézett írásbeli nyilatkozattal vonható vissza.

 

A Játékosnak lehetősége van a részvételi szándékát a játék időtartama alatt visszavonni, a Szervező részére, a merkurrajzverseny@gmail.com email címre küldött üzenet formájában. A szervező a törlési kérésekre 48 órán belül válaszol. A Szervező a Játékos egyértelmű beazonosítása végett csak arról az email címről fogad el visszavonást, amellyel adott Játékos a Játékba regisztrált. Kérjük, hogy az email tárgyába írják bele, hogy visszavonás. Amennyiben a Játékos pályázatának törlését kéri, úgy ajándékcsomagra való jogosultságát elveszíti.

 

 

 

 

 

4.      A játék időtartama:

 

          Beküldés kezdete: 2021. augusztus 17.; 00:01

          Beküldés vége: 2021. augusztus 28. 23:59

          Eredményhirdetés: 2021. augusztus 31.

 

A Játék beküldési időszaka (2021. augusztus 17-2021 augusztus 28) előtti vagy utáni rajz küldéssel nem lehet pályázni.

 

5.      Ajándékok, eredményhirdetés ideje, helyszíne és módja, a nyertesek értesítése, ajándékok átadása.

 

A Játék időtartama alatt Pályázók közül korosztályonként 3-3 nyertes,  díjazásra kerül sor. A díjazáson minden, a Játék beküldési időszaka alatt beérkezett érvényes pályázat részt vesz.

 

Az ajándékok át nem ruházhatók, készpénzre vagy azonos értékű, de más ajándékra nem válthatók.

 

Szervező a nyertesek rajzát Facebook oldalán meg fogja osztani, de nyerteseket a regisztrált email címen értesíti.

 

 

Egy Játékos a Játék időtartama alatt legfeljebb 1 db ajándékot kaphat.

 

A Szervezők az ajándék tekintetében – figyelemmel azok ingyenességére –nem vállalnak sem szavatosságot, sem jótállást, valamint kizárnak minden kártérítési vagy megtérítési igényt.

 

Az ajándékokat a Merkur Papírboltokban lehet átvenni, amiről fotó is készül, és ki kerül a Merkur Papír Kft. Facebook oldalára, amennyiben hozzájárulását adja a rajzot készítő .

 

5.1  Mi lesz az ajándékcsomag?

 

Nebulo ajándékcsomagokat ajándékozunk Nebuló termékekkel, melyeket a Nebu Trade Kft., 2142 Nagytarcsa, Alsó Ipari krt 9 biztosít a játékhoz.

 

5.2  Eredményhirdetés és a nyertesek értesítése

 

Eredményhirdetés időpontja: 2021. augusztus 31.

 

5.3  Az eredményhirdetés módja

 

A rajzokat zsűri értékeli, mindkét korosztályban

 

Az eredményhirdetés alkalmával a Szervező korosztályonként 3-3 rajzot választ ki

 

5.4  A Nyertesek értesítése

 

A nyertesek értesítésére a sorsolást követő legfeljebb 5 munkanapon belül kerül sor. Szervező a nyertesek rajzait Facebook oldalán meg fogja osztani, de nyerteseket a regisztrált email címen értesíti, amelyről a pályázati fotókat küldték, vagy amit az üzletben leadott rajzok hátán megadtak. A Játékos felelőssége, hogy ezen értesítéseket kellő időben figyelemmel kísérje. Kérdés esetén a nyertes Játékosok a merkurrajzverseny@gmail.com e-mail címen vehetik fel a kapcsolatot a Szervezővel.

 

 

5.5  Az ajándékok átadása

 

Az ajándékcsomagot a Merkur Papír Kft. alábbi üzleteiben lehet átvenni:

Gyöngyös, Szent Bertalan út 10. *  Gyöngyös, Mátyás király út 3.

 Eger, Széchenyi út 12. * Eger, Törvényház út 4. I. emelet Agria Park.

 

 

 

5.6  Nyeremények adózása

 

A Nyereményekhez tartozó valamennyi adófizetési kötelezettséget az ajándékot biztosító Nebu Trade Kft., 2142 Nagytarcsa, Alsó Ipari krt 9 viseli. A Szervezőt a Nyeremények fentiek szerinti átadásán és adóvonzatuk kiegyenlítésén kívül további fizetési kötelezettség nem terheli, vele szemben Játékosok semmilyen további igényt nem érvényesíthetnek; a Szervező e tekintetben mindennemű felelősségét kizárja.

 

6.      A Játék lebonyolítása

 

A rajzokat a megadott e-mail címen, ileltve az üzletek címein lehet leadni. A rajzokat zsűri értékeli, és a zsűri választja ki korosztályonként a 3-3 legjobb rajzot. A rajzokat a Merkur Papír Kft Facebook oldalán (facebook.com/merkurpapir) megtekintésre fel töltjük, de ott nem szerepel a készítő neve, illetve a rajzokra tett kedvelések, kommentek nem befolyásolják a nyertest. A rajzok a verseny végével is megtekinthetők az oldalon. A nyertes rajzokat poszt formájában közzé tesszük a Facebook oldalunkon. Az ajándékcsomagot a Merkur Papír Kft kiválasztott üzletében lehet át venni, melyről fotó készül, amely ki kerül Facebook oldalunkra írásos hozzájárulás esetén.

 

A Szervező, valamint a Szervező megbízottja nem felelős és kizár mindenféle kártalanítási, kártérítési és egyéb igény érvényesítését, illetve jogi eljárás megindítását a Játékban való részvétel során, a Játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Játék során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért, amennyiben az előre nem látható ok miatt következett be, amely a Szervező szándékos vagy gondatlan magatartásán kívüli okra vezethető vissza.

 

7.      Játékos kizárása

 

A Szervező jogosult saját belátása szerint, külön értesítés, jóvátétel, kártérítés, kártalanítás, bármely egyéb kompenzáció és indokolás nélkül kizárni azt a Játékost a Játékból:

-           aki nem, illetve nem lett volna jogosult részt venni a Játékban, így különösen, ha a regisztrációja nem felel meg a jelen Szabályzatban foglalt követelményeknek, vagy egyébként jogszabályt sért;

-           aki a Szervező alkalmazottja, valamint ezen személyek Ptk. 8:1. § 2. pontjában meghatározott hozzátartozója;

-           amennyiben az ajándékcsomagok átadására felajánlott feltételeket (így különösen az ajándék - átvételi időpontokat és/vagy átvételi lehetőségeket), illetve azok valamelyikét nem tudja elfogadni;

 -          aki nem jogosult az ajándékcsomagra a jelen szabályzat személyi feltételeinek való nem megfelelés miatt.

-           aki bármilyen módon megsérti vagy megszegi a jelen Szabályzat rendelkezéseit, vagy a Játékkal összefüggésben jogszabályt, más jogát, és/vagy jogos érdekét sérti, illetve erre nézve alapos gyanú merül fel;

-           aki személyes adatait, ill. a Szervező által kért információkat, illetve nyilatkozatokat hibásan, megtévesztően, illetve egyáltalán nem adta meg, illetve aki személyes adatait a rajzon tünteti fel.

-           aki valótlan vagy hibás személyes adatokat küld meg a Szervező részére, vagy szándéka egyéb módon arra irányul, hogy a Játékban valótlan, vagy a valós Felhasználótól eltérő más személyt jogosítson ajándékcsomagra;

-           aki a megadott határidőn belül nem veszi fel a kapcsolatot a Szervezővel, nem adja meg a szükséges információkat, adatokat;

-           valótlan, vagy hibásan megadott nevet, címet, személyes adatot küld meg a Szervező részére, vagy szándéka egyéb módon arra irányul, hogy a Játékban valótlan személyt jogosítson ajándékcsomagra;

-           más szerzői jogait megsértve pályázott a Játékban, illetve akivel kapcsolatban alapos gyanú merül fel, hogy más szerzői vagy más jogait megsértve pályázott a Játékba;

-           aki a Játékkal, illetve annak bármely funkciójával kapcsolatban bármilyen módon visszaél, felhasználásával bárkit zaklat, vagy a Játék, illetve annak bármely funkcióját nem az eredetileg szándékolt funkció szellemiségének megfelelően használ fel;

 

A Játékos kizárása esetén az adott Játékos nem tarthat igényt ajándékcsomagra, illetve semmiféle kártérítésre. A Szervező fenntartja maguknak a jogot arra, hogy a kizárt Játékos helyett saját belátása szerint egy másik Játékost hirdessen ki nyertesként, de erre nem kötelezhető.

 

8.      Adatvédelem – Adatkezelési tájékoztató, Hozzájáruló nyilatkozat

 

8.1  Adatkezelő és adatfeldolgozó

 

A Játékban való részvétel keretében a Játékos által önként megadott személyes adatokat, illetve az esetleges nyertesség esetén a kapcsolattartás, illetve az ajándékcsomag átvétele során megadott, illetve felvett adatokat) kezelését a Merkur Papír Kft (Székhely : 3300 Eger, Dr Nagy János út 2., cégjegyzékszám : 1009021836 ) végzi: „Szervező” vagy „Adatfeldolgozó”).

Emellett az adatkezelő megbízásából és utasításai alapján az adatkezelési műveletekhez kapcsolódóan a személyes adatokon végzett technikai feladatokat az alábbi adatfeldolgozók adatfeldolgozó látják el. Adatfeldolgozás célja : A nyertesek értesítése. A Szervező a megadott adatokat kizárólag a rajzverseny időtartama alatt használja, a rajzverseny lezárta után nem használja fel semmilyen jellegű marketing célra.

 

 

8.2  Az adatkezelés jogszabályi háttere

 

A Szervező szavatolja, hogy az adatkezelések, adatfeldolgozások, illetve adattovábbítások minden tekintetben a hatályos adatvédelmi tárgyú jogszabályi előírások (így különösen az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016. április 27-i (EU) 2016/679 rendelete (továbbiakban: GDPR) és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. Törvény („Info tv.”) rendelkezései megtartásával történnek; továbbá, hogy a Szervező az adatbiztonság és az adatok védelmének biztosítása érdekében valamennyi szükséges intézkedést megtesz, és az általa végzett adatkezelési, illetve az általa végeztetett adatfeldolgozási tevékenység valamennyi, az adatbiztonságra vonatkozó jogszabályi követelménynek megfelel.

 

8.3  Az adatkezelések jogalapja

 

Az adatkezelések, adatfeldolgozások jogalapja az érintett személyek hozzájárulása. Az adatkezelések, illetve az adatfeldolgozások a Játékos önkéntes adatszolgáltatásán alapulnak.

 

A Játékos által a Szervező, illetve a Közreműködő rendelkezésére bocsátott adatok valóságát, naprakészségét, pontosságát a Szervező, illetve a Közreműködő nem vizsgálja, azok valóságáért, naprakészségéért, pontosságáért a Játékos felelős.

 

A Játékban való részvétellel a Játékos kifejezetten, írásban hozzájárul személyes adatai kezeléséhez.

 

8.4  Az adatkezelések célja és időtartama

 

A Játékos a Játékban való részvétellel:

 

-   feltétel nélküli, kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy a leadott rajzok hátán szereplő adatait, illetve a e-mailen beküldött rajzokhoz tartozó adatait, továbbá nyertessége esetén nevét a nyerteslista kommunikálásához, telefonszámát, korát az ajándékcsomag átadásához, átvételéhez nélkülözhetetlen személyes adatait a Szervező és a Játék lebonyolításában részt vevő személyek a rajzverseny lebonyolítása céljából kezeljék;

 

-  hozzájárul, hogy a Játékba küldött rajzok akár teljes egészének, akár részleteinek jelen rajzverseny idején történő felhasználásához, hogy a rajzok a Facebook oldalunkon fent maradnak, illetve írásos beleegyezés esetén papír alapon leadott rajzait üzletünk kirakatába időkorlát nélkül kihelyezhetjük külön díjazás nélkül;

 

-   feltétel nélkül beleegyezik abba, hogy adatait a Szervező jelen Játék lebonyolítása során a jelen szabályzatban meghatározott célból felhasználja, továbbá, hogy azokat az általa szolgáltatott adatok feldolgozásával megbízott adatfeldolgozó részére továbbítsa.

 

-   A promóció lebonyolítása céljából felvett személyes adatait a promóció lebonyolítását követő fél évig őrzi meg a Szervező. Az adó-nyilvántartási kötelezettségünk teljesítéséhez szükséges adatait 8 évig őrzi meg a Szervező.

 

A Szervező a Játékos által megadott, illetve hozzájárulásával felvett személyes adatokat nem használja fel a Játékos hozzájárulásában foglaltaktól eltérő célra, és azokat csak a Szabályzatban foglalt feltételek mellett teszi harmadik személy számára hozzáférhetővé, kivéve azt az esetet, ha az ilyen hozzáférhetővé tétel, illetve adattovábbítás jogszabály, hatóság vagy bíróság rendelkezése folytán kötelező.

 

Az adatkezelés céljának és/vagy időtartamának megszűnését, illetve az adatkezelés egyéb okból történő megszüntetését követően a Szervező, illetve a Közreműködő a Játékos adatait törli a Játékból. A rajzok név nélkül továbbra is megtekinthetők maradnak Facebook oldalunkon.

 

A Szervező fenntartja a jogot, hogy a jövőben további adatfeldolgozót vonjon be az adatkezelésbe, amelyről a jelen Szabályzat módosításával tájékoztatja a Játékost.

 

Az adatkezelő által kezelt személyes adataira, valamint a kapcsolódó jogokra vonatkozó kérdéseit kérjük, küldje a következő címekre: Merkur Papír Kft. 3300 Eger, Dr Nagy János út 2. vagy e-mailen az merkurrajzverseny@gmail.com címre.

 

8.5  A kezelt adatok köre

A játékban való részvétel során a Szervező az alábbi adatokat kezeli:

 

 

a)      Játékban való részvétel során kezelt adatok

 

a.      Regisztráció során megadott személyes adatok

i.        név: A nyertes azonosítása miatt szükséges a név megadása, hogy a ajándék átadásnál ez alapján azonosíthassuk a nyertes felhasználót.

ii.       e-mail cím: A nyertes játékos számára a nyerés tényéről, valamint az ajándékcsomag átadásának módjáról, idejéről és helyéről a megadott e-mail címre tájékoztató küldése érdekében.

iii.     Életkor : Két korosztályban indul a Rajzverseny, így el tudjuk különíteni az Óvodás és a Kisiskolás korosztályt.

 

b.      Ajándék átadásnál megadott személyes adatok

i.        teljes név: A nyertes azonosítása miatt szükséges a név megadása, hogy a ajándék átadásnál ez alapján azonosíthassuk a nyertes felhasználót.

ii.       e-mail cím: A nyertes játékos számára a nyerés tényéről, valamint az ajándékcsomag átadásának módjáról, idejéről és helyéről a megadott e-mail címre tájékoztató küldése érdekében.

 

 

8.6  A Játékos adatkezeléssel kapcsolatos jogai

 

A Szervező szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával történik. A Szervező bármikor lehetőséget biztosít a Játékosnak arra, hogy tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről, kérje azok törlését vagy helyesbítését az alábbi címeken: Merkur Papír Kft. 3300 Eger, Dr Nagy János út 2.  vagy e-mailen a merkurrajzverseny@gmail.com  címen.

 

Az érintettek adatvédelmi jogait és jogorvoslati lehetőségeit részletesen a GDPR vonatkozó rendelkezései (így különösen a GDPR 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21., 77., 78., 79., 80. és 82. cikkei) tartalmazzák. Az alábbi összefoglalás tartalmazza a legfontosabb rendelkezéseket, illetve az Adatkezelő ennek megfelelően nyújt tájékoztatást az érintettek részére az adatkezeléssel kapcsolatos jogaikról és jogorvoslati lehetőségeikről.

 

Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen az érintett joggyakorlással (lásd: GDPR 15-22. cikkei) kapcsolatos kérelmének beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a kérelme nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az Adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet.

 

Az információkat írásban vagy más módon – ideértve adott esetben az elektronikus utat is – kell megadni. Az érintett kérésére szóbeli tájékoztatás is adható, feltéve, hogy más módon igazolták az érintett személyazonosságát. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.

 

Ha az Adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

 

8.6.1         Az érintett hozzáférési joga

 

(1)                    Az érintett jogosult arra, hogy visszajelzést kapjon az Adatkezelőtől arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e. Ha ilyen adatkezelés folyamatban van, az érintett jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

 

a)           az adatkezelés céljai;

b)           adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;

c)            az érintett arra vonatkozó joga, hogy kérelmezheti az Adatkezelőtől a vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;

d)           valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; és

e)           ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ.

 

(2)                Ha személyes adatoknak harmadik országba történő továbbítására kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozóan a megfelelő garanciákról.

 

(3)                Az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az Adatkezelő az érintett rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért az Adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha az érintett másként kéri.

 

8.6.2         A helyesbítéshez való jog

 

Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelő kérésére indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Az érintett jogosult továbbá arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

 

8.6.3         A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)

 

(1)                Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 

a)           a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat az Adatkezelő gyűjtötte vagy más módon kezelte;

b)           az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelés- nek nincs más jogalapja;

c)            az érintett tiltakozik az adatkezelése ellen, és adott esetben nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;

d)           a személyes adatok jogellenesen kerültek kezelésre;

e)           a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell; vagy

f)             a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

 

(2)                Ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és a fentebb írtak értelmében azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az ésszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy az érintett kérelmezte a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

 

(3)                Az (1) és (2) bekezdés nem alkalmazandó, amennyiben az adatkezelés szükséges, többek között:

 

a)           a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;

b)           a személyes adatok kezelését előíró, az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése céljából;

c)            a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben az (1) bekezdésben említett jog valószínűsíthetően lehetet- lenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy

d)           jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

 

8.6.4         Az adatkezelés korlátozásához való jog

 

(1)                Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

 

e)           az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az idő- tartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;

f)             az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

g)           az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy

h)           az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

 

(2)                Ha az adatkezelés az (1) bekezdés alapján korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

 

Az adatkezelés korlátozásának feloldásáról az Adatkezelő előzetesen tájékoztatja az érintett, akinek kérésére a fentiek alapján korlátozták az adatkezelést.

 

8.6.5         A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés korlátozásához kapcsolódó értesítési kötelezettség

 

Az Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölte, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az Adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.

 

8.6.6         Az adathordozhatósághoz való jog

 

(1)                Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő a rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban meg- kapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt az Adatkezelő akadályozná, ha:

 

a)             az adatkezelés hozzájáruláson vagy szerződésen alapul; és

b)             az adatkezelés automatizált módon történik.

 

(2)                Az adatok hordozhatóságához való jog (1) bekezdés szerinti gyakorlása során az érintett jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők (így az Adatkezelő és egyéb adatkezelő) közötti közvetlen továbbítását.

 

(3)                A fentebb írt jog gyakorlása nem sértheti a törléshez való jog („elfeledtetéshez való jog”) vonatkozásában írt rendelkezéseket, továbbá e jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

 

8.6.7         A tiltakozáshoz való jog

 

(1)                Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak jogos érdeken alapuló kezelése ellen. Ebben az esetben a személyes adatokat az Adatkezelő nem kezeli tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

 

(2)                Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon az érintettre vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen.

 

(3)                Ha az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

 

(4)                Az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások igénybevételéhez kapcsolódóan és a 2002/58/EK irányelvtől eltérve az érintett a tiltakozáshoz való jogot műszaki előírásokon alapuló automatizált eszközökkel is gyakorolhatja.

 

8.6.8                 A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog

 

Az érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál – különösen a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban –, ha az érintett megítélése szerint az érintettre vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a GDPR rendelkezéseit. Magyarországon az illetékes felügyeleti hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (weboldal: http://naih.hu/; cím: 1125 Buda- pest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c; postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.; telefon: +36-1-391-1400; fax: +36-1-391-1410; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu).

 

8.6.9         A felügyeleti hatósággal szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog

 

(1)                Az érintett jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra a felügyeleti hatóság érintettre vonatkozó, jogilag kötelező erejű döntésével szemben.

 

(2)                Az érintett jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra, ha az illetékes felügyeleti hatóság nem foglalkozik a panasszal, vagy három hónapon belül nem tájékoztatja az érintettet a benyújtott panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak eredményéről.

 

(3)                A felügyeleti hatósággal szembeni eljárást a felügyeleti hatóság székhelye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani.

 

8.6.10     Az Adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági jogorvos- lathoz való jog

 

(1)                Az érintett a rendelkezésre álló közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok – köztük a felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog – sérelme nélkül hatékony bírósági jogorvoslatra jogosult, ha megítélése szerint a személyes adatainak a GDPR-nak nem megfelelő kezelése következtében megsértették a GDPR szerinti jogait.

 

(2)                Az Adatkezelővel szembeni eljárást az Adatkezelő tevékenységi helye szerinti tagállam bíró- sága előtt kell megindítani. Az ilyen eljárás megindítható az érintett szokásos tartózkodási helye szerinti tagállam bírósága előtt is. Az ilyen per Magyarországon a törvényszék hatáskö- rébe tartozik. A pert az érintett – választása szerint – a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindíthatja. A bíróság (törvényszék) illetékességéről és elérhetőségeiről az alábbi honlapon tájékozódhat: www.birosag.hu.

 

 

9.      Vegyes rendelkezések

 

A Játékban a Játékosnak olyan adatokkal (név, e-mail cím) kell részt vennie, amin a Játék ideje alatt értesíthető nyertességéről, és az ajándékcsomag átvétele érdekében szükséges további teendőiről. Ezen felelősség a Játékosé, ebből fakadó problémákért a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli.

 

Amennyiben a rajzverseny a Szervező minden ésszerű erőfeszítése ellenére sem bonyolítható le a tervek szerint, a Szervező jogosult arra, hogy előzetes bejelentés nélkül bármikor visszavonja, lezárja, módosítsa vagy felfüggessze a rajzverseny egy részét, vagy egészét.

 

A Szervezőnek jogában áll felkérnie a résztvevőket életkoruk és személyazonosságuk igazolására.

 

 

 

A Szervező minden erőfeszítést megtesz annak érdekében, hogy a rajzverseny során technikai problémák ne forduljanak elő. A Szervező nem vállal felelősséget a szolgáltatásban technikai problémák, rendszer- és szoftverhibák, késedelmek vagy egyéb olyan jellegű problémák miatt bekövetkező fennakadásokért, amelyek akadályozhatják a résztvevőket abban, hogy részt vegyenek a rajzverseny vagy felkeressék a Facebook odlalt. Szervező kizárják a felelősségüket a e-mail szolgáltató rajtuk kívülálló okokból történő meghibásodásáért, amely időtartam alatt a e-mail küldés nem vagy korlátozottan használható, ugyanakkor haladéktalanul megtesznek minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a hiba okát mielőbb feltárják, illetve megszüntessék.

 

A Szervező nem vonható felelősségre adatvesztésért abban az esetben, ha a résztvevő adatbevitel közben bezárja a böngészőablakot, vagy az oldalt futtató szerverekkel fennálló/hálózati kapcsolat (bármely okból kifolyólag) megszakad.

 

 

A Szervezők kijelentik, hogy a rajzverseny nem tartozik a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény hatálya alá.

 

  A Szabályzatra a magyar jog az irányadó.

 

A Szervező fenntartja a jogot, hogy a Szabályzat rendelkezéseit módosítsa. A módosított Szabályzatot a Szervező a facebook oldalán (facebook.com/merkurpapir) is közzéteszi.

 

A Játékos tudomásul veszi, hogy a Facebook honlap (online felület) teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn és a Közreműködőn kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező és a Közreműködő az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősséget kizárnak. A rajzok nem midnen esetben jelennek meg azonnal a Facebook oldalon, de mivel ez nem befolyásolja a zsűrit a sorsolásban, így ez a játék menetét nem befolyásolja.

 

A Szervező, illetve a Közreműködő kizárja a felelősségét minden, a facebook.com/merkurpapir honlapot, illetve az azt működtető szervert ért külső, ún. SQL támadások, illetve a telefonhálózatot ért támadások, meghibásodás esetére. Tehát amennyiben a honlapot, illetve szervert vagy az kiszolgáló hálózatot ért támadás folytán a Játékosok téves rendszerüzeneteket kapnak ajándékcsomagjaikat, a nyertes/nem nyertes státuszukat, stb. illetően, úgy ezen esetekre a Szervező, illetve a Közreműködő semminemű felelősséget nem vállal.

 

Szervező semmilyen felelősséget nem vállal, illetve mindennemű kártérítési igényt kizár a rajzok beküldésével kapcsolatban esetlegesen felmerülő technikai hibákért (hardware- vagy software-hibák, lassú számítógép vagy internetkapcsolat/elérhetőség, internet szolgáltatók hibája, szerver-, vagy szolgáltatói hiba, az internetes oldal bármely okból történő részbeni vagy teljes elérhetetlensége, hálózati túlterheltség, engedély nélküli emberi vagy nem emberi beavatkozás a Játékba, így különösen, de nem kizárólagosan jogosulatlan hamisítás, számítógép-kalózkodás, lopás, vírus) továbbá kizár minden kártalanítási, kártérítési igényt a Játék során, a Játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Játék során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért.

A Szervező nem vállal felelősséget és minden kártérítési igényt kizár az esetleges téves nyertestértesítés vagy a nyertesértesítés során történő téves ajándékcsomag megjelölés és az ebből fakadó valamennyi igény miatt.

 

Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely Játékos részéről bármilyen (pl. számítógépes) manipulációt, illetve a Játék szellemével bármilyen módon összeférhetetlen vagy azt sértő magatartást tapasztal, vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül, úgy a Játékost azonnali hatállyal kizárja a Játékból.

 

A Szervező fenntartja a jogot, hogy minden jelenlegi és jövőben szervezett játékukból kizárják azt a Játékost, aki a rajzverseny során bizonyítottan a rajzverseny internet/facebook oldalának fel- törésével, robot vagy spam program használatával, vagy egyéb más csalásra lehetőséget adó módon kíván előnyhöz jutni.

 

Eger, 2021. 08. 10.

Tartalomhoz tartozó címkék: hír